آرتیشوی خاردار فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری

آرتیشوی خاردار: فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری مهران مدیری

گت بلاگز بازار خودرو متخلفان ثبت سفارش خودروها از افراد شرکت توسعه تجارت بودند / حراست وزارت صنعت

همان گونه که در سامانه ثبت سفارش جهت ثبت 34 هزار ماشین نفوذ شد در سامانه گمرک نیز این اتفاق افتاد و بیش از هزار و 900 ماشین از گمرک ترخیص شد که غیر قانونی است.&

متخلفان ثبت سفارش خودروها از افراد شرکت توسعه تجارت بودند / حراست وزارت صنعت

حراست وزارت صنعت: متخلفان ثبت سفارش خودروها از افراد شرکت توسعه تجارت بودند

عبارات مهم : تجارت

همان گونه که در سامانه ثبت سفارش جهت ثبت 34 هزار ماشین نفوذ شد در سامانه گمرک نیز این اتفاق افتاد و بیش از هزار و 900 ماشین از گمرک ترخیص شد که غیر قانونی هست.

عضو حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار ماشین گفت: متخلفان ثبت سفارش غیرقانونی خودروها در سامانه ثبت سفارش از افراد شرکت توسعه تجارت بوده اند.

به گزارش تسنیم، علی علی آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات شرکت توسعه تجارت در برنامه گفت وگوی خاص خبری سیما گفت: از 95/10/13 تا 10/22 همان سال بیش از 34 هزار ماشین ثبت سفارش شد و در آن تاریخ سامانه ثبت سفارش به صورت خودکارشناسانه بود.

متخلفان ثبت سفارش خودروها از افراد شرکت توسعه تجارت بودند / حراست وزارت صنعت

وی افزود: این ثبت سفارش ها به صورت غیر فعال درآمده و به معنای آرشیو کردن و دیده نشدن آنها در سامانه است.

علی آبادی گفت: اگر ثبت سفارش 34 هزار ماشین از آرشیو خارج شود غیر قانونی است.

همان گونه که در سامانه ثبت سفارش جهت ثبت 34 هزار ماشین نفوذ شد در سامانه گمرک نیز این اتفاق افتاد و بیش از هزار و 900 ماشین از گمرک ترخیص شد که غیر قانونی است.&

وی افزود: همان گونه که در سامانه ثبت سفارش جهت ثبت 34 هزار ماشین نفوذ شد در سامانه گمرک نیز این اتفاق افتاد و بیش از هزار و 900 ماشین از گمرک ترخیص شد که غیر قانونی است.

علی آبادی گفت: در حالی که واردات 6 هزار و 481 ماشین غیر قانونی است جهت بعضی از آنها چگونگی ایجاد شدنش اشکال دارد ولی جهت بعضی مانند ثبت سفارش اولیه 3 نماینده رسمی این عنوان اصالت داشته ولی تمدید آن یا واریز کارمزد غیر قانونی بوده است.

وی افزود: بعضی نیز در دوره توقف ثبت سفارش، واردات ماشین را ثبت کرده اند که غیر قانونی است.

متخلفان ثبت سفارش خودروها از افراد شرکت توسعه تجارت بودند / حراست وزارت صنعت

علی آبادی گفت: این مسئله را با نامه رسمی به شرکت تعزیرات، شرکت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و گمرک ارسال کردیم و هیچگاه ورود 6 هزار و 481 ماشین و ثبت سفارش 34 هزار ماشین را تکذیب نکردیم.

وی افزود: سامانه ثبت سفارش بجز ماشین جهت 8 هزار تعرفه گمرکی است و بر این اساس اِشکالاتی که در ثبت سفارش ها انجام می شود به حراست و شرکت پیمانکار اعلام می گردد.

همان گونه که در سامانه ثبت سفارش جهت ثبت 34 هزار ماشین نفوذ شد در سامانه گمرک نیز این اتفاق افتاد و بیش از هزار و 900 ماشین از گمرک ترخیص شد که غیر قانونی است.&

علی آبادی گفت: در جریان این بررسی ها به واردات غیر قانونی 6 هزار و 481 ماشین پی برده شد.

وی افزود: پیش از 96/4/28 ثبت سفارش های قانونی که 6 ماه اعتبار داشتند وجود داشت و بر این اساس خودروهایی که از گمرک ترخیص می شدند مشخص نبود چه زمانی ثبت سفارش شدند.

متخلفان ثبت سفارش خودروها از افراد شرکت توسعه تجارت بودند / حراست وزارت صنعت

علی آبادی گفت: زمانی که گمرک از ما استعلام کرد رسماً به آنان اعلام کردیم از 4/28 تا 96/10/9 هیچ ثبت سفارش خودرویی انجام نشده است.

وی افزود: هر کس که از ما مسئله را پیگیری کند براق پاسخ می دهیم ولی اینکه گفته می شود در نیمه شب سامانه ثبت سفارش باز شد و عده ای ثبت سفارش ماشین کردند تشویش ذهن مردم است لیکن اگر کسی توان نفوذ به سامانه داشته باشد در روز نیز می توانست این کار را انجام دهد.

علی آبادی گفت: پیش از دستور مدیر جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام ها را راجع به واردات غیرقانونی 6 هزارو 481 ماشین انجام دادیم و آن را به شرکت تعزیرات اعلام کردیم.

وی با بیان اینکه من از متخلفان اطلاعی ندارم افزود: در جلسه روز گذشته با بازرسی خاص ریاست جمهوری موارد را مطرح و اسنادی را جهت آنها ارسال کردیم و اکنون مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری مسئله است.

علی آبادی گفت: فهرست افراد ثبت سفارش کننده 34 هزار ماشین و وارد کنندگان 6 هزار و 481 ماشین را به مدیر کمیسیون اصل 90 ارائه کرده ایم.

علی معقولی مدیرکل مرکز واردات ماشین نیز در این برنامه گفت: راجع به 6 هزار و 481 ماشین که نامتعارف ثبت سفارش شد به گمرک ابلاغ کردیم که این خودروها متوقف شوند و مرجوع نیز نشوند.

وی افزود: جهت هزار و 900 ماشین ترخیص نشده نیز به گمرکات ابلاغ شد و آنها کارها قضایی را انجام می دهند و در حال پیگیری هستیم.

معقولی گفت: به محض اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئله را به ما اعلام کرد بخشنامه را به گمرکات ابلاغ و کارها قضایی را راجع به این خودروها شروع کردیم.

وی راجع به ترخیص بعضی خودروها با تعهد ثبتی افزود: این موارد جزئی است لیکن در گمرکات تا ثبت سفارش دیده نشود اقدامی جهت ترخیص خودروها انجام نمی شود ولی ممکن است از هزار و 900 ماشین ترخیص شده است یکی دو مورد با تعهد ثبتی انجام شده است باشد.

معقولی گفت: هزار و 900 ماشین ترخیص شده است ضوابط فنی را داشت، حقوق گمرکی را پرداخت کردند و ارزیابی دقیق راجع به آنها انجام شد.

مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: ماشین در گروه چهارم کالاها و ورود آن ممنوع است و ارزی به آن تخصیص داده نمی شود.

وی افزود: از 22 فروردین امسال که سیاست های ارزی ابلاغ شد جهت واردات ماشین به وسیله بانک ها 19 درصد از ارز تخصیص داده شده است یافت که 81 درصد آن مربوط به واردات آمبولانس بود.

کسرایی پور گفت: 81 درصد ارز واردات ماشین را نیز سامانه نیما تخصیص داده است.

وی با بیان اینکه راجع به این واردات تاکنون هیچ تخلفی اتفاق نیفتاده است افزود: اگر ماشین تا مهلت قانونی وارد نشود یا خارج از مقررات و زیاد از قیمت تمام شده است با ارز دولتی فروخته شود تخلف است.

کسرایی پور گفت: وقت واردات ماشین 6 ماه در نظر گرفته شده است است.

وی افزود: بانک ها آینده ارزهای تأمین شده است جهت واردات کالاها را پیگیری می کنند.

آنوش رهام دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: راجع به ثبت غیرقانونی سفارش 34 هزار ماشین ابتدا گزارش ها به حراست و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و وزیر نیز به حراست دستور داد که مسئله را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه ثبت سفارش به معنای واردات نیست افزود: از 6 هزار و 481 ثبت سفارش حدود هزار و 900 ماشین وارد شد که 421 دستگاه در گمرکات موجود است.

رهام گفت: حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از متخلفان را شناسایی کرد و آی.پی های افرادی که به سامانه ثبت سفارش دسترسی داشتند در اختیار وزارت اطلاعات گذاشته شد.

وی افزود: اسامی وارد کننده های ماشین نیز در اختیار شرکت تعزیرات قرار داده شد که پرونده آنها در مراحل نهایی است.

رهام گفت: این کارها پیش از دستور مدیر جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت راجع به واردات غیرقانونی ماشین بود و بعد از دستور مدیر جمهور نیز کمیته ای مسئول پیگیری به ثبت سفارش خودروها و فروش آنها در داخل شد که 15 روز جهت بررسی و ارائه گزارش وقت دارند.

سید علی حسینی عضو حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: متخلفان ثبت غیر قانونی سفارش خودروها در سامانه ثبت سفارش از افراد شرکت توسعه تجارت بوده اند.

وی افزود: 160 آی.پی مربوط به متخلفان بود که آنها را در اختیار وزارت اطلاعات دادیم و این وزارتخانه نیز با کارهای سایبری در حال شناسایی متخلفان است.

واژه های کلیدی: تجارت | ماشین | قانونی | واردات | ثبت سفارش | وزارت اطلاعات | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs