آرتیشوی خاردار فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری

آرتیشوی خاردار: فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری مهران مدیری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصاویر ، هنگامی که مردم به خاطر «علم» به خیابان می‌ریزند!

هزاران نفر در بیش از ۵۰۰ شهر دنیا در حمایت از علم راهپیمایی کردند. این نخستین سالی ست که «راهپیمایی جهت علم» انجام می شود. شرکت دهندگان نخستین راهپیمایی جهت علم

تصاویر ، هنگامی که مردم به خاطر «علم» به خیابان می‌ریزند!

هنگامی که مردم به خاطر «علم» به خیابان می ریزند!/تصاویر

عبارات مهم : آمریکا

هزاران نفر در بیش از ۵۰۰ شهر دنیا در حمایت از علم راهپیمایی کردند. این نخستین سالی ست که «راهپیمایی جهت علم» انجام می شود. شرکت دهندگان نخستین راهپیمایی جهت علم اعلام کرده اند هدفشان تاکید زیاد بر نقش علم در جنبه های متفاوت زندگی روزانه است.

گرچه برپایی این تظاهرات در گام نخست در آمریکا با نشانه نقد سیاست های ترامپ و علیه دولت تازه آمریکا یا احزاب و سیاستمداران دیگر نبوده ولی وجود پلاکاردهایی که مستقیما کارها ترامپ را مورد انتقاد قرار می داد این تظاهرات را تا حد زیادی سیاسی کرد.

تصاویر ، هنگامی که مردم به خاطر «علم» به خیابان می‌ریزند!

راهپیمایی در پایتخت آمریکا همزمان با مراسم روز زمین برگزار شد و بخش زیادی از اعتراض ها به علت زیر پرسش بردن تغییرات آب و هوایی به وسیله ترامپ و کم کردن پیشنهادی بودجه طرح های فدرال علوم بود.

هزاران نفر در بیش از ۵۰۰ شهر دنیا در حمایت از علم راهپیمایی کردند. این نخستین سالی ست که «راهپیمایی جهت علم» انجام می شود. شرکت دهندگان نخستین راهپیمایی جهت علم

تصاویر ، هنگامی که مردم به خاطر «علم» به خیابان می‌ریزند!

هزاران نفر در بیش از ۵۰۰ شهر دنیا در حمایت از علم راهپیمایی کردند. این نخستین سالی ست که «راهپیمایی جهت علم» انجام می شود. شرکت دهندگان نخستین راهپیمایی جهت علم

تصاویر ، هنگامی که مردم به خاطر «علم» به خیابان می‌ریزند!

اخبارعلمی وآموزشی_خبرآنلاین

واژه های کلیدی: آمریکا | خیابان | تظاهرات | راهپیمایی | راهپیمایی | اخبار علمی و آموزشی

تصاویر ، هنگامی که مردم به خاطر «علم» به خیابان می‌ریزند!

تصاویر ، هنگامی که مردم به خاطر «علم» به خیابان می‌ریزند!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs