آرتیشوی خاردار فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری

آرتیشوی خاردار: فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری مهران مدیری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پذیرفتند که هیچ یک از بین بردن شدنی نیستند / ابطحی

یک عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان پذیرفتند که طرف برابر از بین بردن شدنی نیست و به این نتیجه منطقی رسیدند. 

اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پذیرفتند که هیچ یک از بین بردن شدنی نیستند / ابطحی

ابطحی:اصولگرایان و اصلاح طلبان پذیرفتند که هیچ یک از بین بردن شدنی نیستند

عبارات مهم : سیاسی

یک عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد که اصلاح طلبان و اصولگرایان پذیرفتند که طرف برابر از بین بردن شدنی نیست و به این نتیجه منطقی رسیدند.

محمدعلی ابطحی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از عملکرد فعلی دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا در کشور، گفت: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که زیاد از هر لحظه بخصوص در دو دهه اخیر اصلاح طلبان و اصولگرایان به این نتیجه رسیدند که طرف برابر قابل از بین بردن نیست.

اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پذیرفتند که هیچ یک از بین بردن شدنی نیستند / ابطحی

وی ادامه داد: بخصوص بعد از سال 88 جریان اصولگرا تلاش کرد تا اصلاح طلبان را از ریشه نابود کند ولی انتخابات های اخیر نشان داد که آنها همچنان پایگاه مردمی خود را دارند. در عین حال اصولگرایان نیز از اعتبار نیرومند حاکمیتی برخوردار هستند بنابراین امکان از بین بردن آنها وجود ندارد و درست هم نیست که از بین بردن شوند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: اصولگرایان و اصلاح طلبان در سپهر سیاسی کشور باقی هستند و نه بعد از سال 76 امکان از بین بردن اصولگرایان بود و نه بعد از سال 88 اصلاح طلبان از بین بردن شدند.

یک عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان پذیرفتند که طرف برابر از بین بردن شدنی نیست و به این نتیجه منطقی رسیدند. 

ابطحی تصریح کرد: هر دو جریان به این نتیجه منطقی رسیدند که چون نمی توان طرف برابر را از بین بردن کرد باید به اصول مشترکی رسید و می بینیم که جریان های افراطی هر دو طیف ادبیات خشونت آمیز خود را کنار گذاشته اند البته هنوز بخصوص بعد از انتخابات تندروهای اصولگرایی نپذیرفتند که باید آرام باشند و افراطی مانده اند ولی هر دو جناح تلاش می کنند بپذیرند که یک طیف اعتبار مردمی و دیگری از قدرت برخوردار است.

این عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد: در این بین جریاناتی مثل جریان اعتدالی از جبهه اصلاح طلبان و دولت بهار از طیف اصولگرایان به وجود آمد ولی نهایتا جریان های مهم همان اصلاحات و اصولگرایی است.

واژه های کلیدی: سیاسی | اصلاح طلب | اصولگرایان | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs