آرتیشوی خاردار فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری

آرتیشوی خاردار: فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری مهران مدیری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگر را از حقوق مشروع خود محروم کند ، انتقاد از شورای امنیت

سفیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد به نمایندگی از جنبش عدم تعهد گفت: هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری ر

هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگر را از حقوق مشروع خود محروم کند ، انتقاد از شورای امنیت

انتقاد از شورای امنیت/هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگر را از حقوق مشروع خود محروم کند

عبارات مهم : امنیت

سفیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد به نمایندگی از جنبش عدم تعهد گفت: هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.

به گزارش ایرنا، اسحاق آل حبیب روز چهارشنبه در کمیته ششم (حقوقی) شرکت ملل متحد در دستور کار «ارتقای حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی» به تشریح مواضع کشورهای عدم تعهد پرداخت.

هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگر را از حقوق مشروع خود محروم کند ، انتقاد از شورای امنیت

وی احترام به حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق دستاوردهای اجتماعی و توسعه ای مهم دانست.

سفیر ایران، منشور ملل متحد و اهداف مندرج در آن را راهنمای هنجاری جهت پایه های حاکمیت قانون در سطح بین المللی توصیف کرد و احترام به اصل برابری حاکمیت دولتها و همکاری در روندهای مرتبط با قانون سازی ، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، التزام به تعهدات معاهده ای و قوانین بین المللی از سوی همه دولتها را از عنصرهای مهم حاکمیت قانون در سطح بین المللی برشمرد.

سفیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد به نمایندگی از جنبش عدم تعهد گفت: هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری ر

آل حبیب گفت : جنبش عدم تعهد نسبت به وجود یک ترساندن جدی که به دنبال تضعیف حقوق بین الملل و سایر اسناد حقوقی بین المللی هست، هشدار می دهد و از کشورهای جامعه بین المللی می خواهد که اقداماتی را شناسایی و دنبال کنند که در نهایت به جهانی مملو از صلح و نظم مبتنی بر عدالت و برابری در دنیا منتهی شود.

وی با اشاره به اهمیت و نقش محوری مجمع عمومی ملل متحد در برخورد با چالش های جهانی، از دخالت شورای امنیت در مباحث مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد انتقاد کرد.

معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران افزود: کشورهای عضو عدم تعهد از اتخاذ کارها یکجانبه و تاثیرات منفی آن در رابطه با حاکمیت قانون در روابط بین الملل ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.

هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگر را از حقوق مشروع خود محروم کند ، انتقاد از شورای امنیت

آل حبیب هر گونه اقدام با نشانه تضعیف نظم قانونی و دموکراتیک در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را محکوم کرد و با اشاره به حاکمیت قانون در سطح ملی خاطرنشان کرد در مباحث مرتبط با حاکمیت قانون، جامعه بین المللی نباید جایگزین مقامات صالحه ملی در استقرار قانون در کشورها شود و کارها مرتبط با تقویت حاکمیت قانون در سطح ملی، مختص خود کشورها است.

وی نقش شرکت ملل متحد را تنها پشتیبانی، ظرفیت سازی و ارائه کمک های فنی در صورت درخواست از سوی دولت ذی ربط و با رضایت و مدیریت آن دولت دانست و تاکید کرد: در این زمینه باید واقعیت هایی چون ملاحظات و اولویت های ملی و سیاست های اقتصادی اجتماعی هر کشور مدنظر قرار گیرد.

سفیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد به نمایندگی از جنبش عدم تعهد گفت: هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری ر

سفیر کشور عزیزمان ایران همچنین تصریح کرد: جنبش عدم تعهد بار دیگر حمایت خود را از فلسطین اعلام داشته و خواستار عضویت دائمی و کامل آن در شرکت ملل متحد شده است است.

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | قانون | کشورها | قانونی | سفیر ایران | قوانین بین المللی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs