آرتیشوی خاردار فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری

آرتیشوی خاردار: فرزند خاکسپاری فرهاد مدیری مهران مدیری

گت بلاگز اخبار حوادث شوهر بازداشت شد ، او یک فرزند50روزه دارد، فوت مشکوک همسر دوم یک مرد

شامگاه 25 تیر بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان فوت مشکوک زن جوانی در بیمارستان قرار گرفت. بدنبال اعلام این خبر بازپرس جنایی و تیم تحقیق وارد عمل شدند.

فوت مشکوک همسر دوم یک مرد/او یک فرزند50روزه دارد/شوهر بازداشت شد

عبارات مهم : ایران

شامگاه 25 تیر بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان فوت مشکوک زن جوانی در بیمارستان قرار گرفت. بدنبال اعلام این خبر بازپرس جنایی و تیم تحقیق وارد عمل شدند.

کشور عزیزمان ایران نوشت:در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که شامگاه 24 تیر مرد جوانی در تماس با اورژانس از وخامت حال همسرش خبر داده بود. بدهید ترتیب زن جوان به بیمارستان انتقال یافته شد. شوهر وی در تحقیقات به مأموران بیمارستان گفت همسرم قرص خورده بود و حال مناسبی نداشت. خواستم او را بگیرم که تعادلم را از دست دادم و او به زمین خورد و از هوش رفت.

اظهارات اولیه مرد جوان باعث شده است بود که او به اتهام شروع به قتل بازداشت شود. ولی با فوت زن جوان، صبح روز گذشته متهم جهت تحقیقات به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شد.

شوهر بازداشت شد ، او یک فرزند50روزه دارد، فوت مشکوک همسر دوم یک مرد

او در رابطه با فوت همسرش گفت: شقایق همسر دومم بود و از او یک نوزاد 50 روزه دارم. از همسر اولم هم دختر 8 ساله ای دارم. من فوق لیسانس هستم و وضع مالی ام هم بد نیست. همسرم مدت هاست که قرص اعصاب مصرف می کند. روز اتفاق 4 قرص خورد و خوابید. 8 ساعتی خوابیده بود که به سراغش رفتم و او را بیدار کردم. بعد از آن همسرم جهت تمیز کردن راه پله ها آپارتمان را ترک کرد. چند لحظه بعد صدایی شنیدم و خودم را که به بیرون رساندم متوجه شدم که همسرم زمین خورده هست. او را به داخل آوردم. او به سراغ فرزند مان رفت و دوباره تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد. هنگامی که دیدم حال خوبی ندارد با اورژانس تماس گرفتم. آن وقت به قدری دلواپس بودم که توضیحات اشتباهی دادم ولی او خودش تعادلش را از دست داد.

تحقیقات از مرد جوان از سوی پلیس ادامه دارد.

شامگاه 25 تیر بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان فوت مشکوک زن جوانی در بیمارستان قرار گرفت. بدنبال اعلام این خبر بازپرس جنایی و تیم تحقیق وارد عمل شدند.

واژه های کلیدی: ایران | اورژانس | بازداشت | تحقیقات | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs